Българска Асоциация Цьолиакия

 
 
 

 1. БАЦ си има вече банкова сметка:
  IBAN: BG24FINV91501216233030,
  банков код: FINVBGSF /за чужбина/,
  ПИБ АД гр. София,
  ул. Драган Цанков 37
  По сметката се превеждат дарения и членски внос


  ВАЖНО*ВАЖНО*ВАЖНО*ВАЖНО*ВАЖНО

  Всички родители от Варна и близките градове, които са заинтересовани от проблема с детските ясли и градини да се свържат с Мария Здравкова до 20 октомври на тел. 0887 822 471 във връзка с плредстоящата среща на 21.10.2014 г. в община Варна. Председател на БАЦ Габриела Златарова


  Да обедини колкото се може повече пациенти с установена Целиакия за тяхна обща професионална помощ и защита на техните права (свързани със здравето) в Република България.

 2. Да информира информира обществеността за проблемите на болните от цьолиакия и да се стреми към целите за предотвратяването им, за достъпно за всички пациенти съвременно лечение, което да повиши качеството на живот и социална реализация на пациентите.

 3. Да работи съвместно с Министерството на здравеопазването, Министерството на Земеделието, горите и прехраната, Социалното министерство, Министерството на Образованието, Живото застрахователна агенция, Червения кръст и други институции, които се стремят да подобрят качеството на живот на хората.

 4. Да информираме болните от цьолиакия за хранителни продукти без глутен, както и за последствията от нарушаване на диетата.

 5. Да следи за поставянето на безглутеновите продукти на общоприетия символ - пресечен пшеничен клас, което е в изпълнение на изискванията за безглутенови продукти и вътрешните нормативи на Българското целиакално дружество за тези продукти. Така поставеният етикет върху хранителните продукти гарантира на пациентите безопасната им употреба.

 6. Да съдейства на отговорните институции за осъществяване контрола над произвежданите безглутенови продукти.

 7. Да съдейства на всички целиакално болни постоянно и финансово достъпно снабдяване с безглутенови продукти в Република България.

 8. Да организира хуманитарна помощ на целиакално болни за семейства с доход по нисък от номиналния социален праг.

 9. Да съдейства за насочване на болните за диспансеризация, наблюдение и лечение от специалисти и поддържане на база данни за броя на болни, здравословното им състояние и нуждите от диетични храни.

 10. Чрез средствата на масова информация да запознава обществеността със заболяването цьолиакия и проблемите на страдащите от него.

 11. Да организира мероприятия с културна, спортна и образователна насоченост, пътувания на членове на дружеството и целиакално болни в Република България.

 12. Да организира летни лагери за целиакално болни.

 13. Да публикува литература за членовете на дружеството и за всички други, свързани с работата си с целиакално болни.

 14. Създаване на web сайт с подробна информация за болестта за лесно и достъпно информиране на общественоста и засегнатите от цьолиакия хора.

 15. Да извършва, защитава и координира действията свързани със защита правата и интересите на цьолиакално болните в България.

 16. Разработване, финансиране и осъществяване на програми свързани с целите на Асоциацията и др.

 1. Защо е необходимо да обърнем внимание на проблема – Цьолиакия (Целиакия):

 2. Непоносимостта към глутен е едно от най-честите заболявания в целия свят.

 3. В момента единственото ефективно лечение е през целия си живот засегнатите от целиакия да спазват без глутенова диета. Не съществува лекарство, което ще предотврати увреждане.

 4. Изследвания в Европа са установили, че качеството на живот на хората с целиакия е значително по-нисък. 

Цели  на Българска асоциация Цьолиакия: