Национални Конференции 14-15.03.2008г.

С официални гости:

– д-р Ярней Долинчек, Университетска гастроентерологична клиника, Малибор, Словения

– проф. Стефано Мартелоси, Педиатрична клиника „Бурло Гарофоло, Триесте, Италия

– доц. Стойнов и д-р Герова, УМБАЛ „Царица Йоана“, Клиника по гастроентерология, София

– доц. Лазарова, СБАЛД, Клиника по гастроентерология и генетика, София

Това е първа част от записания видео материал: Научна здравна конференция „Цьолиакията в българското съвременно общество“ 14-15.03.2008г.

 

Снимки
дата: 14.03.2008
Научна здравна конференция
„Цьолиакията в българското съвременно общество“
х-л Витоша, София

Доц. Маринова д.м.
/модератор на цялата конференция/

д-р Ярней Долинчек, Словения

В кафе паузата

Борислана, Хасково и Бистра, Плевен
Изключителна благодарност за помощта:)

Доклад на д-р Радка Тинчева, лектор д-р Д.Аваджиева, Клиника по генетика

доц. Стойнов
/Доц. Симеон Стойнов е началник на Клиниката по гастроентерология в МБАЛ “Царица Йоанна” и председател на Българско дружество по гастроентерология/

д-р Герова
/изнасяне на доклад за Глутеновата ентеропатия при възрастните/

Въпроси към докладчиците от
доц. Коприварова и доц. А.Радивенска

д-р Герова и доц. Стойнов вземат участие в дискусията

Каси Малея, Англия-България
(иниициатор и създател на фондация „Цьолиакия“)

 


 

д-р Ярней Долинчек обяснява какви са предимствата на новите видове диагностика, принципите на установяване на цьолиакия и др. Той е специализирал в тази област и често изнася лекции в Европа и Америка.

Място: ул. Кракра 11, София, Централен дом на архитекта
(началото)

Професор СтефаноМартелоси изнася доклад на тема „Три отлично проучени случая на цьолиакия в Италия“

Асийдора Зайднер, прецедател и организатор на движение „Цьолиакия“

д-р Борислана Димитрова, Хасково
(с изключително интересна история)