Първа информация получена от света 2008г.

Защо е необходимо да обърнем внимание на проблема – Цьолиакия (Целиакия):
Непоносимостта към глутен е едно от най-честите заболявания в целия свят.
В момента единственото ефективно лечение е през целия си живот засегнатите от целиакия да спазват без глутенова диета. Не съществува лекарство, което ще предотврати увреждане.
Изследвания в Европа са установили, че качеството на живот на хората с целиакия е значително по-нисък.
За първи път в България се започна да се говори за Цьолиакия (Целиякия и Глутенова ентеропатия) през 2007-2008г., когато се вкараха първите безглутенови храни в страната.