16.04.2011 Среща

Здравейте на всички,

както знаем времената не са толкова лесни и всеки трябва да събере

кураж и сили за да се справи с предизвикателствата на живота. Докато

светът се променя, проблемите на хората засегнати от глутенова

ентеропатия/ цьолиакия или целиакия-други алергии и аутизъм също се

интересуват от въпросните изисквания, плюс хората със здравословни

проблеми/ си остават същите.

Верно е, че вече има промяна за даване на помощи при получен ТЕЛК от

съответните здравни институции, но дали това е нещото за което трябва

да спрем да се борим от полагащите ни се права?

Всекидневните проблеми остават:

– Проблемите с детските градини и директният отказ да се вземат деца/

при установена алергия/

– Повтарянето на ТЕЛК след години, при условие, че това е абсолютно

ненужно.

– Ясни правила за етикетиране – Етикетите да са обозначени

– Проблемите с даването на брашно след 18г. възраст

– Продължаващата липса на информация в страната от страна на лекари

– Организирането на годишни срещи в България на които да се обсъждат

всички нови тенденции и възможности за страдащите.

– Липсата на храни и ясните критерии, които трябва да се спазват за

България?

– Списъци на фирми и продукти, които са подходящи за консумация

– Единна информационна база, която да дава незабавна информация при

различни въпроси и проблеми.

– Ролята на спонсорите – До колко могат да помогнат и какво ще изискат

в замяна?

– Нуждата от единна и сплотена асоциация, която реално да защитава

правата, нуждите и здравето на своите граждани.

Срещата ще бъде на 16.04.2011г. в зала номер 1 или 2 в х-л Плиска

Начало 10.30 – за всички

Начало 9.45 за Управителния съвет и гласувания с присъствия на хора готови да участват дейно!