Срещите 2012г.

Срещите 2012г. не са документирани, поради записване в друга платформа, която няма архив.

През тази година се подготвяха писма до институции, които изпратихме през 2013г.