БАЦ 2013г.

  1. Участие в Тв Черно море на Рози Петрова и Желка Йорданова – февруари 2013 г.
  2. Участие в Тв 7 предаването „Споделено с Кали”– Бистра, аз, д-р Лазарова от Токуда, експерт по храните от БАБХ – февруари 2013 г.
  3. Общо събрание на БАЦ – юни 2013 г. – внесени промени:

–          Ново седалище

–          Нов Председател

–          Нов УС на БАЦ

  1. Интервю за Здравница – септември 2013 г. Светлана Желева
  2. Конференция на гастроентеролозите в Пловдив – октомври 2013 г.
  3. Коледна сбирка – декември 2013 г.
  4. Кореспонденция със институции, агенции и фирми.