2.05.2013г. Подготовка за Национална среща на БАЦ в Пловдив

Здравейте, 

имаме нужда от помощ!:

Този тази седмица от 2 до 5-ти октомври ще има Национална научна конференция 2013 на гастроентеролозите в Пловдив!

Габи и Светла са направили информационни листи, с които да представим асоциацията пред лекарските среди. 

––––––––––––––––––––––––––––––––-
>>1) Търси се човек, който да раздаде нашите брошури на тази конференция!<<

>>2) Трябва да разпечатаме поне 600-1200бр. от брошурите. Търсим хора, които могат да ни помогнат в разпечатването или в подпомагането на тази дейност.<<
––––––––––––––––––––––––––––––––


Тези брошури ще се раздадат на лекарите и евентуално до техните кабинети. В момента ясно се вижда, че ни е нужно по-голямо обединение на хората.

Най-близките задачи си остават:
– Етикетиране на безглутеновите продукти – приемане на стандарти и изисквания за тяхното спазване.
– Създаване на национална мрежа за подпомагане на хора в нужда.
– Осигуряване на безплатно брашно след 18г.(както е при всички други здравословни проблеми).
– Осигуряване на парична или друг вид помощ за семейства с ниски доходи и неравностойно положение.
– Създаване на банкова сметка на Асоциацията
– Събиране на Членски внос с цел минимално подпомагане на задачите и краткосрочните разходи с пълна прозрачност и яснота пред хората.
-Други