БАЦ 2015г.

  1. Безглутеново хранене в детските заведения – Мария, гр. Варна
  2. Дело за дискриминация  – адв. Чобанова /2 заседания/
  3. Срещи с производители и вносители на безглутенови храни:

–          Барила – Руми

–          Конжак пасти – Ирина

  1. Обновяване сайт – Васко
  2. Кореспонденция:

–          За събития и срещи, за сайта, за проблема с детските градини, за въпроси към различни фирми, държавни агенции и институции, за делото за дискриминация.

–          За подпомагане Коледното парти – Балвитен, Безглутенов рай, Д-р Шер, Техра, Милмекс, Ванила кичън, Конджак паста

  1. Коледно парти – 20.12.2015 г. от 15 ч. /Кафе „Юник”

–        Общо годишно събрание – обява във вестник