БАЦ 2017г.

 1. 04.01.2017 г. – 12.00 ч. среща „Пикола Италия” собственик
 2. 11.01.2017 г. Кореспонденция с АОЕСS за ITAL FOODS сертифициране.
 3. 18.01.2017 г. среща за нов сайт – Иван! Не се състоя!
 4. 21.01.2017 г. от 10 ч. – общо събрание КЗЗ !!!
 5. 24.01.2017 г. /вторник/ от 11 ч. – дело брашно в КЗД !!!
 6. 29.01.17 – Скуба бар – палачинково парти! Не се състоя!
 7. 09.02.17 –  Среща на СО с родители – Айсидора присъства!
 8. Пресконференция КЗЗ – 21.04.2017 г. – Айсидора присъства!
 9. Получих краткото ръководство от Панчева – април 2017 г.
 10. Уъркшоп Берлин /Германия/ на 17 и 18.06.2017 г.
 11. Анкета за заведения за безглутенови заведения и качен докумeнт в групата – юни 2017г.
 12. Събрание на КЗЗ на 04.06.17 г.
 13. Подготовка на документи за членство и кампания за събиране на средства в АОЕСS. Не успяхме до 24 юли да се подготвим – таксата е проблем!
 14. Среща с г-н Кампиотис Биосвят на 06.07.17 г.
 15. Кампания за младежки програми юни – юли 2017 с АРБС – среща, писма, популяризиране!
 16. Среща с Милена Минчева СОС на 03.10.2017 г. за училищно хранене.
 17. ТЕЛК – бощена информация качен документ октоври 2017г.
 18. Покана за курс по безглутеново готвене на 15.10.17 от 15 ч от Велислава Каймаканова
 19. Писмо до КЗД /октомври/ за делото, няма отговор! На 18.10.2017 – 9.30 ч дело брашно! Обидно неглижиране!
 20. Кръгла маса на тема Проблеми на детското здравеопазване в Б-я по покана на Комисията по здравеопазването 44-то НС на 19.10.17г./КЗЗ
 21. Среща БАЦ  – 20.10.2017 г. от 18.30 ч. в офиса на КЗЗ!
 22. Ателие за театрални кукли – 05.11.17 от 10.30 ч. СТШ!
 23. Нова дата за дело на 28.11.17 г. от 15 ч в КЗД!
 24. Подготвени правила за групата в следствие скандалът с Ива Славкава  – Миленка синтезира инфо, мое оформление и качен в групата октомври 2017 г.
 25. Заявление за справка до НЗОК на 24.10.17 г.
 26. Писмо до Директор Дирекция контрол по храните – Д-р Любомир Кулински на 26.10.17г.
 27. Среща с Красен от ШЕР България – Коледа и съвместни проекти!
 28. Писмо до НЦОЗА за справка на 27.11.17 г.
 29. Среща с представители на БАБХ в 10.30 ч. на 31.10.2017 за етикетиране и контрол на безглутенови храни в България!
 30. Обява във вестник за Общо събрание – ноември!
 31. Създавне и поддържане на регистър от групата във фейсбук за деца и възрастни с диагнози – аз се опитвам да го направя, като въведох въпроси в групата във фейсбук!
 32.  Коледно парти на 10.1217 г. от 15 до 18 ч. с Шер България! Калата направи поканата!

Групата във фейсбук е  2467 членове към 27.10.2017 г., когато стартира в края на 2011 год. имаше 10 човека!!!

Текущи дейности, поради факта, че нашите телефони са обществено достъпни в интернет:

Телефонни разговори с нови членове

Телефонни разговори с кандидати за членство

Телефонни разговори със засегнати, но с неясен произход на здравословния проблем., благодарствени писма, кореспонденции, обработка на молби, статистика, банкиране, чатове ежедневно с кой ли не! Преводи и търсене на информация!