Диагностика след 2009г.

През годините започна все повече да се чува за цьолиакията(целиакията), глутеновата ентеропатия и някой други транзиторни форми.

През последните няколко години, вече повечето лаборатории в България, могат да направят основните няколко теста, които подпомагат диагностиката.

Анти тъканна трансглутаминаза IgA
Анти тъканна трансглутаминаза IgG
Антиглиадинови антитела IgA
Антиглиадинови антитела IgG

 

В момента, Българска Асоциация Цьолиакия издейства различни видове намаления в някой от лабораториите, които диагностицират или формулират(при нужда да се докаже за ТЕЛК) някой или цели пакети изследвания.

ВНИМАНИЕ! БАЦ не получава никакви девиденти или финансови ползи от каквито и да е дейности, включително намаленията, които са издействани от нас, за всички засегнати.

Списък на Лаборатории:

Рамос : ТУК

/за получаване на намаление си носете ТЕЛК/